Comités
In totaal zijn er 7 verschillende comités binnen Kazou Brugge. Allemaal voor en door vrijwilligers.

Den rode draad

Voor alle vakanties van 7 tot en met 12 jaar wordt een themaverhaal voorzien die de moniploegen op vakantie kunnen spelen! Deze komen er natuurlijk niet zomaar. Wat staat op het programma? Bedenken en uitschrijven van themaverhalen voor alle vakanties van 7-12 jaar. Duidelijke verhaallijnen per dag uitschrijven. Attributen en kledij verzamelen voor zowel nieuwe als bestaande verhalen. Klaarmaken van de vakantiekoffers zodat elke vakantie alle attributen en verkleedkledij bij de hand heeft.


Zinspirée

Zorgt er voor dat de waarden van Kazou (solidariteit, ecologie en zinspelend) op een speelse en jonge manier worden geïntegreerd in onze werking en vakanties. Zet af en toe zinspirerende, solidaire en/of ecologische acties op poten om de vrijwilligers te sensibiliseren.


PRET

Naast vakanties begeleiden tijdens de zomer en de winter is er nog veel meer. PRET zorgt ervoor dat monitoren ook tijdens het jaar met Kazou-vrienden op stap kunnen gaan. Wat staat op het programma? Zorgen voor de ‘binding' tussen de moni's door het organiseren van activiteiten doorheen het werkjaar! Samen deze activiteiten organiseren en zorgen voor een uitgewerkte promotie naar alle moni's toe. Zo staat er bijvoorbeeld elk jaar een minivoetbaltornooi op de agenda, worden af en toe Kazoucafés georganiseerd,...


On air

Het redactieteam van 'on air' staat in voor de opmaak van een 3-maandelijks infoboekje voor onze vrijwilligers. Daarnaast probeert 'on air' ook verslagen te maken van de verschillende Kazou-initiatieven. Dit gebeurt via een live-verslag op facebook, een foto, filmpje, blog,...


Depot

Wat is een vakantie zonder het nodige materiaal om te knutselen, te verkleden, grote activiteiten en themaverhalen te spelen,… Overal heb je materiaal voor nodig. De stockbeheer en de verdeling van het materiaal per vakantie wordt gerealiseerd door 'comité Depot'.


Dans

Elk jaar een nieuwe Kazoudans op vakantie? Die komt er niet zomaar. Bij 'dans' wordt elk jaar gezocht naar een nieuwe danshit en worden de dansmoves uit de benen geschud. Het comité heeft trouwens een eigen youtube-kanaal.


Koek-it

Op heel wat Kazouvakanties gaan eigen kookploegen mee. Omdat dit heel wat energie, tijd en werk vraagt, is er comité Koek-it om de ondersteuning te bieden (vb: vormingen organiseren, kookmateriaal verdelen, recepten uitwisselen,...). Daarnaast wordt dit comité ook ingezet voor de catering op vormingsdagen, nieuwjaarsreceptie,... En ze komen ook de kookworkshop tijdens onze kookvakantie begeleiden.