Beleidsgroepen

Dagelijks bestuur


Doel

De stem van de vrijwilliger en de behoefte van Kazou Brugge vertegenwoordigen naar het beleid van Kazou vzw. Het 'dagelijks bestuur' helpt ook bij het ondersteunen van de vakantiedienst in functie van een continue werking. Zij zorgen voor het opstellen van uitnodigingen en de agenda van de verbondsraad. Het aanduiden van de hoofdmoni's en moni's per vakantie hoort tevens tot hun bevoegdheden. Alsook de aanzet geven tot het organiseren van verschillende vormingsinitiatieven doorheen het jaar. Zij formuleren voorstellen naar de verbondsraad i.v.m. de inhoudelijke invulling van het beleid van Kazou Brugge. Het 'dagelijks bestuur' komt maandelijks samen.

Samenstelling

Het 'dagelijks bestuur' bestaat uit 8 vrijwilligers (waarvan 2 voorzitters), aangevuld met het diensthoofd, de directeur Welzijn en de proost. Elk jaar worden 4  personen verkozen voor een mandaat van 2 jaar, waaronder ook altijd 1 voorzitter. Kandidaten komen uit de verbondsraad en worden door diezelfde verbondsraad verkozen in november.


Verbondsraad


Doel  

De verbondsraad formuleert voorstellen tot verbetering van de gehele werking aan het 'dagelijks bestuur' die, na bespreking, terugkeren naar die verbondsraad ter goedkeuring. De algemene beleidsopties inzake de werking van Kazou Brugge worden in de verbondsraad vastgelegd, alsook de opvolging van die algemene werking. Het is ook de bevoegdheid van de verbondsraad om de verschillende comités op te volgen en te stimuleren in hun werking

Samenstelling  


De verbondsraad wordt elk jaar opnieuw samengesteld in november. Deze bestaat in principe uit alle hoofdmonitoren en alle geïnteresseerde monitoren die minstens 4 jaar actief zijn. Tijdens de verbondsraad van november worden 4 nieuwe leden voor het 'dagelijks bestuur' verkozen.

Impuls


Impuls is de Brugse 'denktank' als het op vorming aankomt!

Wat doen we?

In verschillende subgroepjes wordt nagedacht over:
  • Vorming voor ado-monitoren: hip en leerrijk!
  • Vorming voor monitoren van vakanties 7-14 jarigen: origineel en uitdagend!
  • Vorming voor alle monitoren: attractief, leeftijdsgericht, verruimend!
  • Losse vorming: specifiek vakantiegericht, naar voorbereiding toe,...

En verder?
 
Opvolging van de algemene werking: denken rond coaching, competenties, vorming rond Jomba, coachingsformulieren onderhouden,…